طبق چيست؟


"طبق"يک وسيله في است که 2 بوش در دو سر خود دارد که يکي از آنها به قطعات متحرک در سيستم تعليق خودرو وصل مي شود و سمت ديگران به شاستي مي خورد و از اين طريق شاسي را به سيستم تعليق متصل مي کند. در واقع سيستم تعليق خودرو خودش از قطعات ديگري ساخته شده است که همگي به پيشبرد اهداف اين بخش کمک مي کنند. براي بدست آوردن اطلاعاتي در مورد "طبق چيست؟" با ما همراه باشيد. زماني که سوخت  به انرژي شيميايي تبديل مي شود بايد به موتور انتقال پيدا کند تا باعث حرکت خودرو شود. اين انرژي شيميايي از طريق  سيستم تعليق به موتور مي رسد که خود اين سيستم داراي اجزاء مهمي است که شدت و شتابخودرووهمچنينترمزوتوقف آن را تحت تأثير قرار مي‌دهد و آن ها را کنترل مي کند. طبق (Arms control) از قطعات بسيار مهم سيستم تعليق است که در ادامه بيشتر درباره آن و نقشي که دارد صحبت خواهيم کرد.


طبق


کارايي طبق


ما در اين مقاله اطلاعاتي در مورد "طبق چکار ميکند؟" قرار داده ايم. طبق  شبيه حرف A طراحي مي شوند و به هر يک از  نقاط آن که شاسي و قطعه ديگر را به يکديگر وصل مي کند جناغي گفته مي شود. با توجه به سيستم تعليق خودرو و طراحي فني آنگاه ازدو طبق درمحورهاي خودرو استفاده مي‌شود و محل قرار گيري آنها در بين چرخ ها و بالا يا پايين آنها مي باشد که امروزه بهخاطر سيستم کمک فنره ايپيوسته معمولاً طبق رادرقسمت بالاجاي گذاري مي کنند. البته لازم به ذکر است در برخي از خودروها به دليل داشتن طراحي هاي خاص نياز به داشتن طبق  ندارند. اين قطعات زواياي کمبر و کستر را مي سازند و با کمک ديگر قطعات سيستم تعليق خودرو باعث حرکت آن مي شوند. ما در اين مقاله به "بررسي طبق" پرداخته ايم.


 وظيفه اصلي طبق  دريافت ضربه هاي عرضي جاده و خنثي کردن آن هاست. همچنين قدرت نيروهاي وارد شده  جاده  را که به سگ دست ضربه ميزنند از آن گرفته و پس از انتقال به ميل موج گير به شاستي انتقال مي دهد. طبق از قسمت داخلي از طريق يک پوشه پلاستيکي به بوش  في سوار شده و به شاسي وصل مي شود. قسمت وسط آن به ميل موج گير و بخش ديگر از طريق سيبک به سگدست خودرو اتصال مي يابد. براي بدست آوردن اطلاعاتي در مورد طبق چيست؟ با ما همراه باشيد.


طبق


خرابي طبق


از آنجايي که طبق  از وسايل داخلي ماشين است ممکن است خراب شدن و ايرادهاي آن را به سرعت متوجه نشويد و به همين دليل بايد به دنبال خرابي هايي که از عملکرد نادرست و ناقص آن  ممکن است سر بزنند و پيش بيايند بگرديد بطور مثال شنيدن صداي تق تق ماشين يا جير حير کردن خودرو هنگام دست انداز ها ممکن است به خرابي وطبق و  ساييده شدن آن به شاسي خودرو ارتباط داشته باشد.


از آنجايي که بيشترين فشار وارده از سمت جاده ها به سمت سيبگ و بوش ها اعمال مي شود ممکن است درصد بالايي از خرابي طبق ها  به اين بخش‌ها مربوط باشد و در بيشتر موارد  شاهد خرابي در اين ناحيه خودرو هستيم


بهتر است ابتدا بوش ها را بررسي کنيد تا پارگي و شکستگي در بخش پلاستيکي آن ها نباشد و بعد گرد گير سيبگ را مورد بررسي قرار دهيد زيرا بيشتر مشکل را همان طور که گفته شد از اين ناحيه به چشم مي خورد. زماني که خودرو در پستي بلندي حرکت مي کند و يا بيش از حد سنگين است حرکت بوش ها بيشتر مي شود و زماني که کمک فنر و فنر ها ي خودرو  نتوانند اين ضربه ها را جذب و خنثي کنند؛ در نهايت فشار وارد شده بر اين قطعات باعث مي‌شود بازويي کج شود و به بوش ها آسيب وارد شود. زماني که اين قطعات دچار مشکل شوند نيز حرکت کلي  طبق دچار مشکل خواهد شد. 


مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
خرید سکه ساکر استارز محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین جستجو ها


تابلو بوم ، پوستر دیواری ، پوستر سه بعدی ، پوستر دیواری یکپارچه ، آیلاموند کرونا ColonHelp si constipatia Alex گروه آموزشي مبدأ کاکو فیلم پایگاه اطلاع رسانی دکتر علی اکبر علیزاده بِرُمی مطالب اینترنتی و کافی شاپ سرباز عقل